Tuesday, 15 September 2009

ഹിപ്പോക്രസിയുടെയും നാട്യങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ഞാനും എന്‍റെ വിചാരങ്ങളും പലര്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞാന്‍ കാരണം ഒന്നും വേണ്ട. ഭീരുത്വമോ ഒഴിഞ്ഞു മാരലോ അല്ല.